Tietosuojaseloste

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjän nimi: Kauneuspalvelut Anna-Liisa Lammervo

Y-tunnus: 2694062-3

Osoite: Tuulensuunkatu 21, 21100 Naantali

 

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Anna-Liisa Lammervo

sähköposti: annaliisa@studioalisa.fi

 

Rekisterin nimi

Beauty Studio Alisan markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Kauneuspalvelut Anna-Liisa Lammervon myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Salasana
  • Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan maksukortin Stripe-palveluun
  • IP-osoite
  • Sijaintitiedot (ellei asiakas ole kieltänyt sijaintitietojen antamista)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

 

Jos Asiakas on kirjautunut Timma-Palveluun Facebook- tai Google-tunnuksilla, niin tällöin Asiakkaalta kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi:

  • Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan hänen Facebook- tai Google-tiliin.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

 

 

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja käsitellään Timma Oy:n ajanvarausjärjestelmän ja Kauneuspalvelut Anna-Liisa Lammervon välillä. Muille osapuolille tietoja ei luovuteta. Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

 

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

 

Ajanvaraus-palvelun tuottajan tietoseloste

Timma Oy:n tietosuojaselosteeseen voit tutustua seuraavasta linkistä:

https://timma.fi/privacy